Ochrona danych


Ochrona danych

1. Informacje ogólne

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych.
Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.
Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach.
Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

2. Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za ochronę danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.). W przypadku tej witryny jest to

UTK Solution GmbH

Impressum

Sedanstr. 16
D-58507 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 985241 0
Faks: +49 (0) 2351 985241 49

Upoważniony dyrektor zarządzający:
Dypl.-Inż. Olafa Thiessiesa

Sąd Rejonowy w Iserlohn
Nr rej.: HRB 41 23
Numer identyfikacyjny VAT: DE 193 870 173

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i prawo do złożenia skargi

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

W przypadku naruszenia ochrony danych osoba, której to dotyczy, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się firma, w naszym przypadku NRW. Dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem:
Helga Block – Komisarz Stanowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii.

4. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

5. Szyfrowanie SSL

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Można to rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” i pojawieniu się kłódki w wierszu przeglądarki.
Ten rodzaj szyfrowania oznacza, że dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

6. Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do poprawiania, blokowania lub usunięcia tych danych .

7. Zbieranie danych przez UTK Solution GmbH

Jak niemal wszędzie dzisiaj, dane gromadzone są w serwisie UTK Solution w sposób opisany poniżej

 • Ciasteczka
 • Pliki dziennika serwera
 • Formularz kontaktowy

do ciasteczek

Pliki cookies to małe pliki, w których zapisywane są informacje podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, które powstają w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.). Nie oznacza to, że zdobywamy wiedzę o Twojej tożsamości.
Cookies tworzone są automatycznie i nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają także wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.
Z jednej strony stosowanie plików cookies ma na celu uprzyjemnienie Państwu korzystania z naszej oferty. Tak zwane sesyjne pliki cookie rozpoznają, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszych stron.
Tymczasowe pliki cookies służą również optymalizacji wygody użytkownika i są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakich wpisów i ustawień dokonałeś. Dzięki temu nie będziesz musiał ich ponownie wprowadzać.

do plików dziennika serwera

Gdy uzyskujesz dostęp do utk.solution.com, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Bez Twojej interwencji zbierane są następujące dane i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej), używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy dostępu.

Nie przetwarzamy i nie zbieramy wymienionych danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Aby skontaktować się z formularzem

Formularz kontaktowy umożliwia Państwu skontaktowanie się z nami za pośrednictwem strony internetowej. Niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz treści wiadomości, abyśmy wiedzieli od kogo przyszło żądanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą zostać przekazane dobrowolnie.
Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, zostaną usunięte po przetworzeniu złożonego przez Ciebie zapytania.

8. Gromadzenie danych przez Google Maps

Mapy Google są również wykorzystywane na stronie internetowej utk-solution.com. Oznacza to, że jesteśmy w stanie wizualnie wyświetlić informacje geograficzne i zaoferować tworzenie wskazówek. Jeśli odwiedzający naszą witrynę korzysta z usługi Mapy Google, Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez tego odwiedzającego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google znajdziesz tutaj Polityka prywatności Google usunąć.

9. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i pochodzi z maja 2018 r.
W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub ze względu na zmianę wymagań prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność ich zmiany. Tutaj możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej deklaracji o ochronie danych i ją wydrukować.

[:nas]

Ochrona danych

1. Informacje ogólne

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych.
Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.
Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach.
Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

2. Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za ochronę danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.). W przypadku tej witryny jest to

UTK Solution GmbH

Impressum

Sedanstr. 16
D-58507 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 985241 0
Faks: +49 (0) 2351 985241 49

Upoważniony dyrektor zarządzający:
Dypl.-Inż. Olafa Thiessiesa

Sąd Rejonowy w Iserlohn
Nr rej.: HRB 41 23
Numer identyfikacyjny VAT: DE 193 870 173

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i prawo do złożenia skargi

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

W przypadku naruszenia ochrony danych osoba, której to dotyczy, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się firma, w naszym przypadku NRW. Dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem:
Helga Block – Komisarz Stanowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii.

4. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

5. Szyfrowanie SSL

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Można to rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” i pojawieniu się kłódki w wierszu przeglądarki.
Ten rodzaj szyfrowania oznacza, że dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

6. Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do poprawiania, blokowania lub usunięcia tych danych .

7. Zbieranie danych przez UTK Solution GmbH

Jak niemal wszędzie dzisiaj, dane gromadzone są w serwisie UTK Solution w sposób opisany poniżej

 • Ciasteczka
 • Pliki dziennika serwera
 • Formularz kontaktowy

do ciasteczek

Pliki cookies to małe pliki, w których zapisywane są informacje podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, które powstają w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.). Nie oznacza to, że zdobywamy wiedzę o Twojej tożsamości.
Cookies tworzone są automatycznie i nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają także wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.
Z jednej strony stosowanie plików cookies ma na celu uprzyjemnienie Państwu korzystania z naszej oferty. Tak zwane sesyjne pliki cookie rozpoznają, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszych stron.
Tymczasowe pliki cookies służą również optymalizacji wygody użytkownika i są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakich wpisów i ustawień dokonałeś. Dzięki temu nie będziesz musiał ich ponownie wprowadzać.

do plików dziennika serwera

Gdy uzyskujesz dostęp do utk.solution.com, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Bez Twojej interwencji zbierane są następujące dane i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej), używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy dostępu.

Nie przetwarzamy i nie zbieramy wymienionych danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Aby skontaktować się z formularzem

Formularz kontaktowy umożliwia Państwu skontaktowanie się z nami za pośrednictwem strony internetowej. Niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz treści wiadomości, abyśmy wiedzieli od kogo przyszło żądanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą zostać przekazane dobrowolnie.
Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, zostaną usunięte po przetworzeniu złożonego przez Ciebie zapytania.

8. Gromadzenie danych przez Google Maps

Mapy Google są również wykorzystywane na stronie internetowej utk-solution.com. Oznacza to, że jesteśmy w stanie wizualnie wyświetlić informacje geograficzne i zaoferować tworzenie wskazówek. Jeśli odwiedzający naszą witrynę korzysta z usługi Mapy Google, Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez tego odwiedzającego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google znajdziesz tutaj Polityka prywatności Google usunąć.

9. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i pochodzi z maja 2018 r.
W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub ze względu na zmianę wymagań prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność ich zmiany. Tutaj możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej deklaracji o ochronie danych i ją wydrukować.

[:]

pl_PL